История

logo_for_web_upОбразуването на Общинско предприятие „Паркове и градски градини” е прието с решения № 410 от 24.07.2008г. и № 502 от 29.07.2009г. на Столичния общински съвет, на основание чл. 52, ал. 2 от Закона за общинската собственост.

Със същите решения е утвърден Правилник за организацията и дейността на ОП „Паркове и градски градини”, уреждащ статута, дейността, управлението и числеността на персонала /Приложения №2 към решения № 410/24.07.2008г. и № 502/ 29.07.2009г. на СОС.